หน้าหลัก
  บทเรียน scilab
  การประยุกต์ใช้งาน
  ดาวน์โหลด
  ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
  Symbolic Toolbox
  บริการฝึกอบรม
  เว็บบอร์ด
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  สมุดเยี่ยมชม
  บุคลากร
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดฟรี

Download Scilab
Scilab - LabVIEW
INRIA
Scicos
admin Online ขณะนี้ : 2 คน count
  ดาวน์โหลดโปรแกรม Scilab

  ดาวน์โหลด Scilab 4.1.2   ดาวน์โหลด Scilab 5.0.2  


  ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับ Scilab

  1. คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ด้วย Scilab และ PHP ดาวน์โหลด   1195   ครั้ง)
  2. ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม Scilab ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2553 แบบ 2 วัน [PowerPoint]   [PDF]
  3. ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม Scilab ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2553 แบบ 3 วัน [PowerPoint]   [PDF]
  4. Symbolic Toolbox   (คู่มือการใช้งาน) (ดาวน์โหลด   3038   ครั้ง)
  5. คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Scilab และ Visual Basic (ดาวน์โหลด   3966   ครั้ง)
  6. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ด้วย Scilab  (คู่มือการใช้งาน) (ดาวน์โหลด   3424   ครั้ง)
  7. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์ด้วย Scilab  (คู่มือการใช้งาน) (ดาวน์โหลด   1591   ครั้ง)
  8. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าด้วย Scilab  (คู่มือการใช้งาน) (ดาวน์โหลด   1805   ครั้ง)

  9. หนังสือคู่มือโปรแกรมภาษา Scilab สำหรับผู้เริ่มต้น (ฉบับปรับปรุง)
  10. คู่มือการใช้งานร่วมกันระหว่างโปรแกรม SCILAB และ LabVIEW
  11. คู่มือการประยุกต์การใช้งานโปรแกรม SCILAB กับสมการพหุนาม


  Tools ที่เกี่ยวกับโปรแกรม Scilab

 GUI TOOLS     IMAGE TOOLS     FINITE ELEMENTS TOOLS 
 OPTIMIZATION TOOLS     SCICOS     DATA HANDLING TOOLS 
 MODELING AND CONTROL TOOLS     DATA ANALYSIS AND STATISTICS     CONTRIBUTED SCILAB BINARIES 
 EDITOR STYLES     MANUALS     DATA ACQUISITION AND REAL-TIME 
 MATH TOOLS     SPECIALIZED TOOLBOXES     OTHER TOOLS สงวนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021 โทรสาร .034-261065 E-mail : piya@npru.ac.th