การสื่อสารดิจิทัล (รหัสวิชา 6553102)

โดย รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

 

 

Course description: ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง กระบวนการสุ่มและความน่าจะเป็น การเข้ารหัสไลน์โค้ด การปรับรูปร่างของสัญญาณพัลส์ การตรวจหาสัญญาณ การส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลแบบแถบความถี่ฐาน การกล้ำสัญญาณดิจิทัลแบบเอเอสเค พีเอสเค และเอฟเอสเค การส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลแบบแบนพาส การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบสื่อสารดิจิทัล พื้นฐานของทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสต้นทาง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจำลองระบบ

 

Book:  ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์, การสื่อสารดิจิทัล กับการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCILAB, 2555.

 

ERRATA (ที่ผิดในหนังสือ)

 

Download: Syllabus    SCILAB

 

Week

Description

HW

1

บทนำ (pdf)

HW1

2

ตัวแปรสุ่มเเละกระบวนการสุ่ม (pdf) 

HW2

3

การกล้ำรหัสพัลส์ (pdf) 

HW3

4

การกล้ำสัญญาณแถบความถี่ฐาน (pdf) 

HW4

5

วงจรภาครับเหมาะที่สุด
สำหรับการส่งข้อมูลไบนารี
(pdf) 

HW5

6

HW6

7

HW7

8

MIDTERM  EXAM

 

9

พื้นฐานการกล้ำสัญญาณผ่านแถบ (pdf)

HW8

10

11

การส่งผ่านสัญญาณพัลส์แถบความถี่ฐาน  (pdf)

HW9

12

13

ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัสแหล่งต้นทาง (pdf)

HW10

14

HW11

15

การเข้ารหัสช่องสัญญาณ  (pdf)

HW12

16

HW13

17

FINAL  EXAM

 

 

 

หมายเหตุ  อาจารย์ผู้สอนวิชานี้ที่ต้องการเอกสารประกอบการสอนเป็นไฟล์ Power-point รบกวนช่วยส่ง email มาขอได้ที่ piya@npru.ac.th นะครับ (ด้วยความยินดีครับ)

 

 

STORE  ท่านที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่

·        ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (โทร 02-613-3890)

·        ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·        บริษัทซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

·        ร้านนายอินทร์