ประกาศผลเกรด ประจำภาคการศึกษา 1/2562

รายวิชา 4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น [คลิก]

รายวิชา 4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 [คลิก]

รายวิชา 4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 [คลิก]

รายวิชา 6002204 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 [คลิก]

 

 
 

 

Copyright © 2008 NPRU. All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021 โทรสาร. 034-261048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th