ข่าวสารถึงนักศึกษาภาคกศ.พป.

"ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาคกศ.พป. เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"