ข่าวสารถึงนักศึกษาภาคปกติ

"ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาคปกติ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"