ข้อคิดจากอาจารย์

"การศึกษาย่อมมีอุปสรรค การทำงานย่อมมีปัญหา ขอให้ลูกศิษย์

ฟันฝ่า กับอุปสรรคต่าง ๆ เฉกเช่น หินศิลาที่แข็งแกร่ง "

 

คำสอนท่านพุทธทาส