รายชื่อผู้นำชุมชน

นายเสถียน พุ่มพยอม ดูแผนที่

ที่อยู่ : 3/5 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ที่อยู่ชุมชน : หมู่ที่ 7 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

รายละเอีดยชุมชน : โทร. 0843130193 โทร. 087-8154819 (อ.บุญเรือง ปาแสนกุล)

นางอนงค์ลักษณ์ ตันติภิวัฒน์ ดูแผนที่

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม

ที่อยู่ชุมชน : เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม

รายละเอีดยชุมชน : ประธานสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ โทร. 091-898-2222 ที่ทำงาน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อจำนวนผู้นำ 2 คน [ 1 ]