ประเพณีแห่ธงสงกรานต์วัดทุ่งสีหลง
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรมประเพณีแห่ธงสงกรานต์ลาวครั่งวัดทุ่งสีหลง งานนี้ชาวบ้านทุ่งสีลงได้รวมใจกันจัดงานสืบสานประเพณีลาวคลั่งในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงให้เยาวชนลูกหลานลาวคลั่ง ได้ร่วมสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาติพันธ์ลาวคลั่ง ซึ่งมีความงดงามทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมา โดยมี ลาวคลั่งบ้านกุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ลาวคลั่งบ้านหัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ลาวครั่งบ้านบ่อกรุ จ.สุพรรณบุรี ลาวครั่งบ้านสระพังลาน ลาวเวียงบ้านดอนคา ลาวเวียงบ้านหนองขาม ลาวครั่งบ้านหนองหัวช้าง ลาวครั่งบ้านลำเหย ลาวครั่งเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด ลาวครั่งตำบลห้วยด้วน ร่วมงานวัฒนธรรม ณ.วัดทุ่งสีหลง ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้
โพสโดย รสริน
วันที่ 7 มิ.ย. 2560
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ