ที่อยู่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 034-169326

Facebook: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรน.นครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

สถานที่ตั้ง